Naturlig biodling

Vi sköter om våra bin naturligt, så bivänligt som möjligt. Därför vill jag påstå att vi inte håller på med biodling, vi är biskötare.

Vad det innebär är att vi lämnar i huvudsak honung till bina som vintermat. Oftast fodras bina med upp till 20 kg vitt socker som vintermat men det känns inte rätt för oss, vi kan själva väldigt bra smaka skillnaden och även känna den, så hur upplever bina detta. Vi tänker att det handlar om bihälsa på långsikt. För en burk honung behövs miljontals blommor, må bina njuta av sitt hårda arbete under den korta sommaren.

Vi låter bina bygga sina vaxmellanväggar själva istället för inköpt vax eller plastmellanväggar. Inköpt vax kan lätt innehålla pesticider som används in konventionell biodling och dessutom får bina då välja om de vill bygga celler för drönare (hanar) som är större eller mindre för arbetsbin.

Vi värnar om marken runt oss och jobbar med att etablera perenner, buskar och häckar som tillför bina och andra pollinatörer med nektar och pollen under hela säsongen. Vi odlar även ettåriga blomsterängar för att stöda detta. Vi ser att det är viktigt att vi inte har för många bikupor i våran by så att de vilda pollinatörerna inte behöver konkurrera om födan.

Vi har bin i rasen Apis Mellifera Mellifera, de kallas även svarta bin, numera är har de blandats med den lokala Buckfast ståndet. I framtiden kan vi som biodlare påverka hur det lokala ståndet utvecklas. Vi undviker dock att köpa in inciminerade drottningar.